Andrej Ovcarčík

43145981
Andrej Ovcarčík
Potočná cesta 404,  968 01 Nová Baňa
Žarnovica
05.05.2006
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Pilovanie a hobľovanie dreva
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské
nezistený počet zamestnacov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.